2020, Priča o pogledu

Priča o pogledu "Nebo je nad krovom tako plavo, tako mirno."Gaston Bashelard Direktan je i ekstrovertan Đorđe Stanojević u svom odnosu prema prirodi, a slika medij kojim nam se obraća i insistira…

Continue Reading

2019_Voćnjak

Voćnjak Od trenutka kada upoznate radove Đorđa Stanojevića, susrećete strast prema prirodi, ne kao apstraktnoj kategoriji već kao mestu pripadanja. Kroz novu seriju Voćnjak, umetnik nastavlja svoje istraživanje vitalnosti i nestabilnosti…

Continue Reading

2019_Voćnjak_Alexandra Lazar

Voćnjak Od trenutka kada upoznate radove Đorđa Stanojevića, susrećete strast prema prirodi, ne kao apstraktnoj kategoriji već kao mestu pripadanja. Kroz novu seriju Voćnjak, umetnik nastavlja svoje istraživanje vitalnosti i nestabilnosti…

Continue Reading

2017_Tama Svetlost Tama

Tama svetlost tama:uvod u genealogiju procesa Đorđa StanojevićaU pripremi kataloga za izložbu “Tama Svetlost Tama” Đorđa Stanojevića (1974) odustala sam od dosadašnjeg galerijskog formata koji uzima pregled najužih radova sa…

Continue Reading

2020_Story of Gaze

The Story of the Gaze"The sky above the roofs is so blue, so tranquil."Gaston BachelardĐorđe Stanojević is direct and extrovert in his relationship with nature, the picture being a medium through…

Continue Reading

2019_Orchard

Orchard From the moment you meet Đorđe Stanojević’s works, you meet a passion for nature, not as an abstract quality but as a place of belonging. Orchard, his new sequence of…

Continue Reading

2017_Darkness_Light_Darkness

Darkness Light Darkness:an introduction to the genealogy of the process of Đorđe StanojevićIn the preparation for the exhibition "Darkness Light Darkness" by Đorđe Stanojević (1974), I departed from the standard…

Continue Reading

Slikati prirodom

Slikati prirodom Đorđe Stаnojević u svom rаdu eksploаtiše one potencijаle humаnističkog i utopističkog nаsleđа Moderne  koji nа rаzličite nаčine pokušаvаju dа pomire аntаgonizme stvorene u odnosimа između prirode i kulture.…

Continue Reading