Odlazak u sliku

Odlazak u sliku Pojavom konceptualne umetnosti tokom 70ih i nešto kasnije novih medija, sama slika je, u tradicionlnom smislu definisana kao vizuelna predstava na  dvodimenzionalnoj površini, izgubila povlašćeno mesto koje…

Continue Reading

Obredi prelaza

Obredi prelaza Polje umetnikovog stvaranja obuzimaju dva jasno definisana prostora, prostor prirode i prostor kulture. Do sredine devetnaestog veka mimetička načela, podražavanje ili naturalistička imitacija prirode u slici definisala se…

Continue Reading

Ostruge i život

Ostruge i život NEŠTO IZ NIČEGA PETAK, 3. decembar 2010. Danas sam pročitao intervju sa Džeksonom Polokom napravljen pedesetih godina prošlog veka. U njemu je govorio da je nova američka…

Continue Reading

Priroda: Dovoljno je

Priroda: Dovoljno je Priroda=Umetnost Značaj prirode narasta u dvadeset prvom veku. Ne radi se tu samo o njenom iskorištavanju i tehnološko-industrijskom potiskivanju, već o predlogu da čovek ponovo u njoj…

Continue Reading

Poetika zemlje

Poetika zemlje Ostati veran zemlji znači, ukočiti suicidnost savremenog sveta. Zemlja je nepatvorena jer tako nestaju ultimativne moći tehnološkog napretka. Baviti se zemljom, živeti sa njom i oblikovati je filozofijom…

Continue Reading

Snaga zemlje

Snaga zemlje Istorija je krenula čudnim tokom na ovim našim prostorima. Mesto susreta različitih kultura i religija, podjednako je bilo i mesto sukoba i ratova. Mnogobrojne vojske i konflikti koji…

Continue Reading

Uzemljenje

Uzemljenje Uzemljenje je direktna, fizička veza sa tlom. Sprečava udare i preterane napone izjednačavajući potencijale neba i tla. Radovi u okviru ove postavke pokušavaju da grad svedu na meru čoveka,…

Continue Reading