2009, “Zapis”, galerija Magacin, Beograd, intervju