Krik iz linije dlana

 

Otvorena šaka okrenuta ka nebu, fotografisana kao da nudi goli život i otkriva sve tajne sveta. Svaki nabor kože dlana presijava se na suncu koje ga greje odozgo ne bi li umirilo mrežu linija zapisanu u njemu surovo kao u knjizi. U tom prepletu tankih i debelih ureza prepoznajemo i svoje sopstvene za koje znamo da su kao i mi sami unikatni. Izložba “Zapis“, Đorđa Stanojevića u Magacinu Kraljevića Marka, koju čini konceptualna postavka slika na platnu i digitalnih fotografija monumentalnih dimenzija sa šakama i stilizovanim linijama dlanova, vodi posmatrača na putovanje kroz nataložene slojeve sećanja, potaknute spremnošću autora da u svojim delima ogoli sopstveni mentalni prostor. Slika je za Stanojevića upravo to, njegov radni dan, misao, želja… Stanojevićevo bavljenje vizuelnim umetnostima proisteklo je, kako I sam kaže, iz duboke egzistencijalne potrebe.

Proces rada za njega je uvek i samo preispitivanje, ali ono nije dovoljno za umetnost, ukazuje on: “U tom nekom prvom naletu energije koju transponujete u materiju, vi praktično sublimirate energiju Erosa i Tanatosa i ako biste se zaustavili samo na tome bio bi to samo jedan lep krik. Tek nakon tih pražnjenja energije, slika postaje ogledalo neba na kojem se upisuju razni simboli i sve ono što nosimo u podsvesti, a što želi da izađe iz nas kao precizna definicija. Na tom duhovnom nivou slike, pojavljuju se stilizacije i simboli, a ovde su to linije dlana i večito pitanje da li možemo promeniti ono što vam je dato generacijama ili ga možete samo oplemeniti i od toga napraviti zlato. Naša sudbina i datost upisana je u tim linijama, međutim, mi to kolektivno sećanje, ako ne možemo da menjamo, možda možemo da oplemenimo, nekim novim tonom, kako bi budueće generacije ponele drugačije nasleđe sa sobom“, objasnio je Stanojević. Izložba u Magacinu Kraljevića Marka moći će da se obiđe do 23. decembra.

 

Aleksandra Ćuk (Danas, 12. Decembar 2009.)