Uzemljenje

 

Uzemljenje je direktna, fizička veza sa tlom. Sprečava udare i preterane napone izjednačavajući potencijale neba i tla.

Radovi u okviru ove postavke pokušavaju da grad svedu na meru čoveka, na onu ergonomiju življenja koja vlada u prirodi. “Uzemljenje” naglašava neraskidivu vezu između čoveka i tla, često nevidljivu i nedodirljivu u ubrzanom i asfaltiranom gradskom životu.

Nature & Art projekat je inicijativa za promenu odnosa prema prirodi kroz umetničke intervencije. Interesuje nas bolja perspektiva čoveka, egzistencijalna sloboda i oprirodnjavanje.

Umetnost koja se bavi povezivanjem čoveka sa prirodom je istovremeno i angažovana i blagotvorna. Nije deskriptivna i ne oponaša. Ne mistifikuje.

Trudi se da bude baš onakva kakva je priroda. 

U skladu sa ritmovima prirode i prepuštanjem njima, dolazimo do jedinstvene unutarnje harmonije koja se reflektuje na posmatrača ili učesnika.

Između neba i tla nalazi se čovek. A čoveku treba da bude dobro.

 

Nature & Art tim